2024-06-17 12:18Pressmeddelande

Talangattraktion är ett av årets teman under Almedalsveckan 

bild på flygplan

Ett huvudtema på Greater Örebro Arena i Almedalen är talangattraktion. Hur kan Sverige lyckas locka och behålla internationell topptalang – och varför lockar vissa platser mer än andra?  

Att attrahera rätt kompetens har hamnat högt på företags och politikers dagordningar de senaste åren. Under Almedalsveckan i Visby sätter Business Region Örebro särskilt ljus på den här frågan den 27 juni. Dagen inleds med frukostseminariet: Var vill dagens och morgondagens kvalificerade arbetskraft helst bo? - där Future Place Leadership för första gången presenterar årets resultat från Talent City Index, som rankar svenska städer efter popularitet som inflyttningsort. Under seminariet får besökare reda på vilka platser har bäst och sämst förutsättningar för att klara framtidens kompetensförsörjning, och varför.  

Under temat Talangattraktion kommer också Sveriges förmåga att locka och behålla internationell kompetens att diskuteras. Olika initiativ har sjösatts för att förenkla processer vid internationella rekryteringar. Men frågan kvarstår: räcker det? Är vi tillräckligt internationella i Sverige för att kunna ta emot internationell arbetskraft? Behöver vi även en attitydförändring hos arbetsgivarna? Det handlar dagens andra pass om: Sverige behöver internationell kompetens talang – but are we international enough? Seminariet arrangeras i samarbete med STAF, Swedish talent attraction forum. 

– Under panelen kommer vi att utforska bland annat hur kan det komma sig att internationella högkvalificerade master- och PhD-studenter och deras medföljande partners inte får jobb i Sverige, säger Jenny Johansson, marknadsanvarig på Business Region Örebro. 

Vilka platser som kommer klara framtidens kompetensförsörjning kommer framtiden att utvisa. Finns det ändå sätt för kommuner och regioner att hålla sig attraktiva? Det handlar lunchseminariet Hur säkrar vi morgondagens arbetskraft? om. Med en panel med kunskapsmässig och geografisk spridning från Skellefteå, Göteborg, Örebro och Linköping kan besökare känna sig trygga i att få intressanta insikter och lärdomar från scenen i Visby. 


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.