2021-10-28 08:14Pressmeddelande

Sveriges grönaste industriprojekt förverkligas i Lindesberg

Sveriges grönaste industriprojekt Regenergy Frövi – som ska bana väg för framtidens cirkulära och regenerativa lösningar inom industrin – tar nu ett avgörande steg till att förverkligas. Detta efter att initiativtagaren WA3RM och Lindesbergs kommun är överens om att projektets etablering ska ske på det nya industriområdet i Frövi. Den nya cirkulära etableringen innebär inte bara att Sveriges största odlingar av tomater och jätteräkor framöver kommer ske i Lindesberg, utan också att skapandet hundratals nya gröna jobb sker i Frövi.

Det gröna industriprojektet Regenergy Frövi beskrivs som ett viktigt första steg för att utveckla en cirkulär affärsmodell inom svensk industri, vars regenerativa process möjliggör en ökad produktion av svenska råvaror. Något som leder till att minska importbehovet av utlandsproducerad mat. Regenergy Frövi planerar för att kunna bygga en totalt 35 hektar stor cirkulär produktionsyta för storskalig tomatodling samt landbaserad odling av jätteräkor. Etableringen möjliggörs genom att WA3RM och BillerudKorsnäs träffat ett avgörande avtal om nyttjandet av pappersbrukets spillvärme i form av tempererat vatten för att driva de enorma växthusen och räkodlingen – för att sedan återföra vattnet till BillerudKorsnäs produktion. Kort sagt: en cirkulär process där verksamheterna drar nytta av varandra.

– Klartecknet för den här etableringen är inte bara en symbolisk milstolpe, utan också en avgörande pusselbit som kommer på plats för att vi ska kunna förverkliga ett grönt industriprojekt av den här storleken. Och avtalet med BillerudKorsnäs möjliggör vår plan av etablering för industriell symbios, där flera parter tillsammans visar att vi kan skapa cirkulära flöden på en industriell skala. Vi ser att det här är en av lösningarna på de stora klimatutmaningarna Sverige och världen står inför, säger Fredrik Indebetou på WA3RM, representant för Regenergy Frövi.

Närmare 220 nya gröna jobb i Lindesberg

Förutom att Regenergy Frövi skapar stora miljövinster så är bedömningen att projektet kommer skapa närmare 220 nya heltidsjobb i Lindesbergs kommun.

– Det här är en viktig etablering för Lindesbergs kommun; vi vill vara ett nationellt showroom för hållbar utveckling. Med etableringen av Regenergy Frövi visar vi vägen för hur morgondagens gröna jobb kan skapas ute i landet och hur vi med det också säkrar välfärden för våra kommuninvånare. Jag tror inte vi kommer förstå hur stort detta är förrän detta är helt klart och på plats, säger Bengt Storbacka (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

Flera aktörer som jobbar tillsammans
Projektet består av flera nyckelaktörer, där WA3RM – som arbetar för att utveckla och finansiera regenerativa verksamheter – är en av huvudaktörerna. Förutom WA3RM finns samarbete upprättat med BillerudKorsnäs. Tomatodlingen kommer drivas av Local Harvest och räkodlingen av Egir Aquacultur. Projektet koordineras av Business Region Örebro, som har i uppdrag att möjliggöra företagsetableringar i regionen på uppdrag av länets kommuner och Region Örebro län

– Sverige står inför en svår utmaning med en stor mängd ökad låggradig värme som en direkt effekt av den viktiga elektrifieringen som pågår. Det känns därför enormt bra att vår region får vara först med en lösning på den utmaningen. Det är också starkt och bra att Lindesbergs kommun genom modiga beslut möjliggör för att Sveriges grönaste industriprojekt snart kan förverkligas i Lindesberg, säger Victor Sunnliden, Investering och Etableringsansvarig på Business Region Örebro.

Byggstarten för Regenergy Frövi planeras till januari 2022. Läs mer om Sveriges grönaste industriprojekt Regenergy Frövi på www.regenergy.se


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.