2024-06-17 11:35Pressmeddelande

Sex kommuner i unikt samarbete – bildar Svenska säkerhetsstråket

Kommunerna Arboga, Örebro, Hallsberg, Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad går samman i ett unikt initiativ: Svenska säkerhetsstråket. Syftet är att positionera stråket för nya etableringar och stärka kommunernas befintliga företag.

Sveriges Natomedlemskap och det förändrade säkerhetspolitiska läget innebär ett ökat fokus på uppbyggnaden av totalförsvaret. Kommunerna i Svenska säkerhetsstråket är väl positionerade för den uppbyggnad som väntar, de ligger rätt geografiskt och logistiskt såväl som kompetensmässigt och genom befintliga verksamheter.

Business Region Örebro och Business Region Värmland har tillsammans med kommunerna Arboga, Örebro, Hallsberg, Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad initierat Svenska säkerhetsstråket: ett samarbete för att gemensamt lyfta regionens lämplighet för etableringar inom totalförsvarsuppbyggnad. Målet med Svenska säkerhetsstråket är att kunna sänka trösklar och skapa synergier som underlättar de etableringar som behöver göras. Detta står i fokus på Greater Örebro Arena i Almedalen den 26 juni i år med flera seminarier och samtal.

– De sex kommunerna i Säkerhetsstråket har väldigt gynnsamma förutsättningar för etableringar inom säkerhet och samhällets robusthet. Det är mycket fokus på totalförsvarsuppbyggnaden just nu och därför lyfter vi det för den intresserade och beslutsfattande publiken på Almedalsveckan, säger Jenny Johansson på Business Region Örebro.

Under dagen diskuteras investeringsmöjligheter, infrastruktursatsningar och kompetensförsörjning – allt genom ett totalförsvarsraster.

Bland deltagare i paneler och debatter märks bland andra Örebros landshövding Lena Rådström Baastad och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.
Här finns näringsliv såväl som kommundirektörer samt kommunstyrelseordföranden från stråket representerade. Dagen modereras av Totalförsvarsstiftelsens ordförande Freddy Jönsson Hanberg och årets säkerhetsprofil 2023 Minou Sadeghpour. På plats finns även personer med god insyn i de frågor som kommer att prägla Sveriges totalförsvarsuppbyggnad den närmaste tiden.

– Vi ser fram emot att få prata om potentialen i stråket. Vi har flera viktiga myndigheter inom samhällssäkerhet, två universitet, stark försvarsindustri och uppbyggnaden av regementet A9, för att bara nämna några exempel. Det är ett väldigt bra utgångsläge för den som vill etablera sin verksamhet inom totalförsvarsområdet, säger Ahmed Alaeddine, Business Region Värmland.

Kontaktpersoner:
Jenny Johansson
Marknadsansvarig Business Region Örebro
jenny.f.johansson@orebro.se
076-551 47 09

Ahmed Alaeddine
Chef Business Region Värmland
ahmed.alaeddine@regionvarmland.se
076-527 38 35

 


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.