2022-12-12 12:10Pressmeddelande

Produktions- och kompetensutveckling i topp när länets industribolag analyserats

Det börjar gå att se en bild över utvecklingsbehoven i länets industriföretag. 20 företag har redan intervjuats i projektet Industrihubb Örebro län, som drivs av Business Region Örebro. Produktionsutveckling och kompetensutveckling delar på första platsen när tre områden prioriteras av respektive företag.

Produktionsutveckling är ett högt prioriterat behov och det handlar om att effektivisera sin produktionsprocess. På delad första plats finns även kompetensutveckling av den egna personalen. Tätt följt av Automation/digitalisering som handlar om att dra nytta av digitala verktyg i produktionen eller stödprocesserna eller att automatisera moment i produktionsprocessen med maskiner eller en robot, säger Anders Moberg projektledare för Industrihubb Örebro län

19 av 20 företag har en utmaning med kompetensförsörjningen, det är väldigt svårt att rekrytera helt enkelt. Ett företag skulle kunna rekrytera in ett helt skift till om det bara hade gått, fortsätter Anders Moberg.

Projektet Industrihubb Örebro län startade i september 2021 och är en del i Business Region Örebros industrisatsning. Projektet innefattats av tre huvudmål.
Förstå industrins behov, skapa en permanent organisation och agera likt ett industriellt utvecklingscenter (IUC). I det senare målet har aktiviteter genomförts kopplade till behoven. Dessa aktiviteter utvärderas och faller de ut väl kommer de att erbjudas från den permanent organisationen. Ett urval av dessa aktiviteter är.

  • heldagsworkshop om kollaborativa robotar.
  • kompetensutveckling och/eller digitalisering i ämnesnätverket kring ERP-systemet Monitor.
  • möjligheten att lära av varandra och inbjudna experter i vårt nätverk för kvalitetsansvariga.
  • pilotprojektet Regionala försörjningskedjor. 

 

Kontaktperson
Anders Moberg, Projektledare Industrihubb Örebro län
019-21 55 49
anders.a.moberg@orebro.se


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.