2021-05-04 11:10Pressmeddelande

Örebroregionen vill locka fler barnfamiljer

I november lanserades Smart Move - en livsstilsportal för att locka studenter och unga talanger till Örebroregionen. Nu tas nästa steg i satsningen när en ny målgrupp och lokala profiler som gjort avtryck i sina branscher adderas in i talangjakten.

 -Vi jobbade utifrån arbetsnamnet ”talanger med barn” när vi skapade innehållet för målgruppen. Genom att visa upp Örebroregionens samlade erbjudande kopplat till livsstil för de som är mitt i karriären valde vi ett grepp som kändes både nytt och relevant för målgruppen, säger Jenny Johansson, projektledare Smart Move och fortsätter:
-Pandemin har tydliggjort vikten av livskvalité och påskyndat den mellanstora stadens renässans. Små och mellanstora städer har mycket att erbjuda kontra storstäder, inte minst sett till kortare pendlingstid, närhet till naturen och mer tillgängliga bostadsmarknader. Numera är det fler som väljer att flytta från Stockholms län än in till länet. SCB menar att det till stor del är barnfamiljer som lämnar.

En del i syftet med Smart Move är att hjälpa aktörer som har nytta av att visa upp en attraktiv bild av Örebroregionen vid exempelvis rekryteringar utanför kommungränserna. Detta via ett färgsprakande manér med glimten i ögat-texter och kommunikation på målgruppens villkor.

-Plattformen innehåller bland annat lokalt kända personer och olika typer av ambassadörer från Örebroregionen. Som delar med sig av sina egna erfarenheter av att bo, jobba och leva här – mot kontrasten till ett mer hektiskt liv i Stockholm. Bland annat frontar Örebro universitets AI-stjärna och vicerektor Amy Loufti, framgångsduon i Period Pack och Boris René, säger Johan Arvidsson, projektledare Smart Move och fortsätter.
-Profiler kommer att kunna komma att gå för att visa upp mångsidigheten regionen besitter.

Tanken med Smart Move är också att näringsliv, kommuner och andra aktörer ska kunna göra rekryteringskampanjer via moden platsmarknadsföring. Mot slutet av veckan lanseras den första kampanjen kopplat till plattformen.

-Först ut är Kumlakampanjen ”Det är smart att bo där andra smart bor”, där vi jämför Kumla med Palo Alto – en lugn oas bredvid en större stad. Likt Palo Alto finns det bredvid lugnet en massa högteknologiska företag dit man vill locka stressade ingenjörer från Stockholm.  Till sommaren planeras ytterligare en kampanj då tillsammans med Askersunds kommun, säger Jenny Johansson, projektledare Smart Move.

Smart Move är Örebroregionens samlade arbete för att attrahera och behålla kompetens i länet. Initiativet drivs av Business Region Örebro och Örebrokompaniet i nära samarbete med Handelskammaren i Mälardalen samt Örebro universitetet.

Hitta till sajten: www.thesmartmove.se

Frågor:

Jenny Johansson
jenny.f.johansson@orebro.se

Business Region Örebro
076 – 551 47 09

Johan Arvidsson
johan.arvidsson@orebrokompaniet.se
Örebrokompaniet
070 – 222 17 44


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.