2022-09-15 10:15Pressmeddelande

Örebroregionen gör sig redo för drönartransporter

Region Örebro Län har tagit steget att bli fullvärdiga medlemmar i ”Urban Air Mobility Initiative” och har skrivit på det så kallade UIC2 manifestet som innebär att man nu tar ställning för att det är regioner och kommuner som ska ha planeringsansvaret för infrastrukturen i det undre luftrummet. I och med medlemskapet i UIC2 verkar nu Örebroregionen för att skapa förutsättningar för aktörer att verka på en kommersiell marknad. Även Örebro kommun har skrivit på manifestet. 

The Urban-Air-Mobility Initiative Cities Community (UIC2), är en av plattformarna inom EU:s Smart Cities och etablerades i oktober 2017. UIC2 agerar utifrån städer och regioners behov inom denna växande sektor.

Idag sker den kommersiella drönartrafiken i ganska liten skala och en av utmaningarna är regulatoriska då trafiken sker i det undre luftrummet och får snabbt påverkan på stadsbilden. De flesta projekt som pågår just nu runt om i landet är därav testbäddar eller olika försöksprojekt. Örebroregionen som tillhör Nordens bästa logistik läge vill nu verka för att skapa förutsättningar för aktörer att verka på en kommersiell marknad.

-Vi måste agera och skapa tydlighet och förutsägbarhet för de aktörer som nu står och väntar på att få komma igång. Drönare är inte längre framtiden utan det är en nufråga. Medlemskapet i UIC2 stärker vår röst att en sådan planering bör tillhöra det offentliga, precis som övrig infrastruktur, säger Dino Kejlalic Infrastrukturstrateg på Region Örebro Län.

En arbetsgrupp bestående av Region Örebro Län, Örebro Universitet, Örebro flygplats och Business Region Örebro arbetar för att skapa förutsättningar för såväl sista milen lösningar som fjärrtrafik med drönare. Att då ha ett strukturerat luftrum att flyga i är en självklar förutsättning.

-För oss på flygplatsen är det här ett sätt för oss att rusta oss för framtiden. Då är det extra kul att vi har så pass stora ambitioner som vi har. Men också att vi gör det till en samhällsfråga, där jag tycker det hör hemma, säger Mikael Smedberg VD på Örebro flygplats

-Det här är ett av flera planerade steg som vi nu tar för att främja den kommersialisering av drönare som vi står inför. Att regionen tar det här första steget är vi väldigt glada för och är en konsekvens av långsiktig samverkan inom det investeringsfrämjande arbetet, säger Victor Sunnliden Investeringsansvarig på Business Region Örebro

Kontakt
Victor Sunnliden
Investeringsansvarig
Business Region Örebro
Victor.sunnliden@orebro.se
+46 (0)764-96 80 41

 

 


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.