2022-09-29 09:55Pressmeddelande

Örebro gör plats för fraktdrönare

Örebro flygplats har i kraft av den samverkan som pågår kring drönare skrivit ett samverkansavtal med företaget Dronamics. Dronamics, med sin ”The black swan” är en av de tidiga kommersiella drönarna för frakt och kan lyfta upp emot 350kg över en sträcka om 250 mil.

Avtalet med Dronamics innebär att Örebro flygplats nu ingår i det nätverk av flygplatser runt om kring Europa som Dronamics avser använda för sin kommande frakt. Genom den arbetsgrupp som innefattar så gott som samtliga parter i Örebroregionen så skapas nu förutsättningar att ligga längst fram i utvecklingen av hanteringen av autonoma flyg, drönare och eVTOL.

Dronamics blev alldeles nyligen en av de första fraktdrönarna att få licens för flyg i Europa.

- För oss på Örebro flygplats är det här en alldeles naturlig utveckling av vårt redan starka frakterbjudande. Vi är i dag en av Nordens bästa fraktflygplatser och har för avsikt att vara så även om 10 år, Säger Mikael Smedberg, VD på Örebro flygplats.

En arbetsgrupp bestående av Region Örebro Län, Örebro Universitet, Örebro flygplats och Business Region Örebro arbetar för att skapa förutsättningar för såväl sista milen lösningar som fjärrtrafik med drönare. Att då ha ett strukturerat luftrum att flyga i är en självklar förutsättning. Men ansvaret för att planera sådan infrastruktur är idag inte helt tydligt.

- Det finns ett antal utmaningar som vi adresserar i det här arbetet och att då få en så kraftfull spelare som Dronamics i vårt lag hjälper oss att blir än mer tydliga med att det är just kommersialiseringen som vi är starka på, säger Victor Sunnliden, Investeringsansvarig på Business Region Örebro

 


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.