2022-12-02 08:00Pressmeddelande

Örebro Airport beviljas VINNOVA stöd för den autonoma flygplatsen

Örebro Airport tillsammans med Örebro universitet och Linköpings universitet beviljas stöd för forskning kring den autonoma flygplatsen. Projektets som finansieras av VINNOVA fram till november 2025 syftar till att ge människan ett beslutsstöd i en annars automatiserad miljö.

För att vara kostnadseffektiva måste framtidens regionala fraktflygplatser bli mer autonoma, och skapa stöd för operatören för en effektiv hantering av den ökade mängden av information. För att nå dit är användandet av AI en avgörande nyckel.
Under året har Örebro Airport, Örebro universitet och Linköpings universitet, tillsammans med Svenska Regionala Flygplatser och Kumbro, skissat på ett gemensamt forsknings- och innovationsprojekt.

Nu meddelar Vinnova att myndigheten stöttar projektet med sex miljoner kronor. Totalt blir budgeten för projektet "Framtida människocentrerade autonoma regionala fraktflygplatser" 12,4 miljoner kronor. Projektet kommer att fokusera på att integrera människor i ett verksamhetssystem bestående av autonoma system. Kärnområdena i projektet är interaktion mellan människa och maskin, multiagentsystem samt automatiserad koordinering och planering. Målet är att projektets resultat ska ge en uppsättning riktlinjer som kan användas när framtidens autonoma flygplats utformas.

- Förutom att erbjuda tillgänglighet för gods och människor, så är flygplatsen mål att vara en plattform som bidrar till att forma framtiden. I och med möjliggörandet av detta projekt genom VINNOVA så är vi nu där. Det ska bli enormt roligt att få göra denna resa tillsammans med Sveriges främsta lärosäten inom både autonoma system och visualisering, Örebro universitet samt Linköpings universitet tillsammans med övriga samarbetspartners, säger Mikael Smedberg, VD Örebro Airport och projektledare för Vinnova projektet.

Projektet pågår mellan December 2022 till November 2025 och har människan i fokus bland alla tekniska system som krävs för en flygplats anpassad för autonoma flyg och verksamhetssystem.Aktörer i Örebro regionen har sedan en tid tillbaka ett systematiskt och målmedvetet arbete kring etablering av drönare som transportslag. Frågan berör samhällsutvecklingen i allra högsta grad och kräver mycket god planering. Både av det undre luftrummet och dess kopplingar till stadsutvecklingen. Arbetsgruppen utgår från ett marknadsdrivet angreppssätt genom att involvera privata aktörer i det arbete som sker på offentlig nivå

-Detta är ytterligare en del av vår offensiv för att skapa förutsättningar för drönare som ett transportslag. Utan ett bra beslutsstöd kommer vi inte vidare, säger Victor Sunnliden, investeringsansvarig på Business Region Örebro.


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.