2021-04-09 06:35Pressmeddelande

Nu satsar Business Region Örebro på att matcha ingenjörer från Örebro Universitet mot länets industriföretag

I samband med att de första ingenjörskullarna tar examen anordnar Business Region Örebro ett digitalt matchmaking event tillsammans med Örebro universitet och studentbolaget Essentiq för att behålla kompetensen i Örebroregionen.

Sedan några år tillbaka har Örebro universitet en egen civilingenjörsutbildning som bland annat har inriktning mot datateknik och industriell ekonomi. En strategisk satsning som är viktig för den livskraftiga industri som finns utlokaliserad i hela regionen. Tillgången till rätt kompetens är en strategiskt angelägen fråga för många av länets tillverkande företag. En viktigt grund är nu lagd, i och med att de första ingenjörskullarna tar examen.

I samband med detta, tar nu Business Region Örebro genom sitt talangprojekt Smart Move initiativ till att matcha studenter från civilingenjörsprogrammen gentemot några länets industriföretag med rekryteringsbehov.

-Vi brukar säga att Smart Move är vårt samlade arbete för att attrahera och behålla kompetens. Ett projekt som hittills mest handlat om att attrahera kompetens till Örebroregionen. Nu genomför vi vårt första matchmaking event, ett viktigt led i att behålla kompetensen i regionen. Faller projektet väl ut räknar vi med att återkomma med nya matchningsevent framöver, inte bara för ingenjörer utan också inom andra utbildningsområden. säger Jenny Johansson, projektledare Smart Move, Business Region Örebro.

Matchningen kommer att ske genom ett digitalt evenemang där företagen i interaktion med studenterna får chansen att presentera sig själva och sina karriärmöjligheter. Intresset från både företagen och studenterna har varit stort.

-Vi ställde frågan brett till länets företag och har i denna pilot gjort ett urval av de fem    bolag som haft störst konkret rekryteringsbehov. Vår förhoppning är att vi genom evenemanget inte bara kommer att få ut studenter i fast anställning utan också skapa förutsättningar för kunskapsutbyte på andra nivåer, t.ex. genom deltidsarbete under studietiden, exjobb eller likande projekt säger Markus Hagersten, verksamhetsledare Business Region Örebro.

Eventet finansieras av Business region Örebro och genomförs tillsammans med studentbolaget Essentiq samt Örebro Universitet. Dagen för eventet är den 12:e april och livesändningen sker från Örebro Universitet innovation Arena.

Länk till eventet
Smart Move Matchmaking - Ingenjörer - Demio


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.


Kontaktpersoner

Jenny Johansson
Marketing Manager
Jenny Johansson