2020-04-28 11:33Pressmeddelande

Krislogistik - nytt poddavsnitt ute!

 
I vårt andra samarbetsavsnitt av ”Logistik Överallt” gästas Tea Grbic och Åsa Leander av Freddy Jönsson Hanberg, reservofficer i Försvarsmakten och konsult inom säkerhets och hållbarhetsfrågor. I avsnittet diskuteras krishantering, människan i kris och
logistikens roll i kris.
– Tittar man historiskt, har ju alla kriser och krig så småningom tagit slut. Det handlar ju
om att fundera vilken uthållighet man faktiskt har för att ta sig igenom den. Den
aspekten är lika oavsett om vi pratar individer och hushåll, eller företag och
samhälle, säger Freddy Jönsson Hanberg i podden.
Logistik är komplext i vanliga fall, men hur fungerar logistiken under en kris och vilken
roll spelar den? Freddy lyfter uthållighet och långsiktighet som återkommande
faktorer.
– Branschen behöver fundera. Är det bara optimering det handlar om? Eller finns det
en kris- eller uthållighetsaspekt på logistikbranschen också? Just nu är det lite väl
naivt och kortsiktigt kring de här frågorna.
 
Freddy har lång erfarenhet av krisrelaterade frågor och försvarslogistik. Under
många år har han arbetat med bland annat NATO och EU och övat i Ukraina
tillsammans med US Army. Freddy har även har varit med i övningsledningen för
Försvarsmaktens ledningsövningar och har arbetat med verksamhetsutveckling och
projektledning för både Världsbanken och FN.
 
– Corona är naturligtvis en lärdom för individer, eftersom det tycks vara så att är man
i dåligt skick så blir man sjukare. Och det är ju en metafor som man skulle kunna
använda på företag och samhället också. Vi behöver vara robusta och vältränade
och friska helt enkelt, avslutar Freddy.
 
I avsnittet rings även Frans Prenkert upp för att ge insyn i vad som sker med
ekonomin och hållbarhetsfrågorna just nu. Frans är professor i företagsekonomi vid
Handelshögskolan vid Örebro universitet och ledare för forskningen vid Center for
Sustainable Business.
Logistik Överallt finns på instagram @logistikoverallt och där poddar finns:


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.