2020-04-22 08:22Pressmeddelande

Karlskoga kommun i topp när SKR redovisar resultaten av kommunernas service gentemot företag

Företagen ger regionens kommuner ett gott betyg i myndighetsservice i SKR:s undersökning ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2019”. Karlskoga toppar Nöjd Kundindex (NKI) i länet med NKI 78 och placerar sig nationellt på plats 19 av 173 kommuner.  Medan Laxå och Hallsberg klättar flest placeringar med en NKI förbättring på 6 enheter till NKI 77 respektive 5 enheter till NKI 77.

-Det är förstås väldigt glädjande att företagen som haft kontakt med Karlskoga kommun är så nöjda med den service, med det bemötande och den professionalism de mött från alla våra duktiga handläggare på myndighetssidan. Men samtidigt är det också exakt det de har rätt att förvänta sig. Den här höga nivån ska vara ett normaltillstånd. Vi är här för företagens skull, inte tvärtom.


En stor del i framgången ligger också i det stöd och den rådgivning vi fått från Business Region Örebro i allmänhet och Helena Aronsson i synnerhet. Och det gemensamma analysarbete som görs tillsammans med alla medlemskommuner i BRO. När vi samverkar händer alltid bra saker säger Kalle Selander, näringslivschef Karlskoga kommun

 

Totalt har Business Region Örebro tappat i NKI under 2019 och ligger nu på NKI 73 (-2). Svarsfrekvensen har minskat något men antalet svar har ökat från 1084 till 1260. Undersökningen visar att vi har en bibehållen hög och jämn kommunservice men vi ser en förändring i Tillgänglighet, Bemötande och Effektivitet.

 

Företagens upplevelser av vår kommunala service är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete att förbättra både myndighetsservicen och företagsklimatet i regionen. Nu fortsätter vi arbetet genom att identifiera styrkor och utvecklingsområden baserat på undersökningen, säger Helena Aronsson Verksamhetsledare för Business Region Örebro.

 

Totalt deltar 173 kommuner i rankingen 2019 och i Örebro län deltar alla kommuner med undantag för Degerfors som är med först i år 2020. Löpande insikt är SKR:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn, livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

 

 

Mer om undersökningen på SKR:s webbplats.


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.