2021-04-19 07:00Pressmeddelande

Industriutveckling blir nytt uppdrag för Business Region Örebro

Nu får Business Region Örebro uppdraget att växla upp arbetet med att stötta länets industri med utvecklingsfrämjande insatser och därigenom lägga grunden för en potentiell framtida industriell utvecklingsorganisation i Örebro län.

Örebro läns industri står för en betydande andel av den regionala ekonomin och branschen kommer att möta stora utmaningar de kommande åren. Samtidigt som omställningen mot hållbarhet kommer att utmana industrin i grunden finns ett stort behov av både allmän och specifik kompetens likväl som ny teknik. Business Region Örebro har redan uppdraget att stärka investerings, och etableringstakten i Örebroregionen och befintlig industri är en naturlig del av det arbetet.

Nu förstärks arbetet ytterligare med en projektledare som har till uppdrag att ta fram en regional behovsbild hos länets industriföretag genom strategiska analyser. I uppdraget ligger också att engagera industrin på ett sådan sätt att arbetet långsiktigt fortlöper efter projekttidens slut. 
- Industrin står inför stora omställningsutmaningar framöver och vi som region ska stötta upp det arbetet. Det är en strategiskt viktig fråga att vi även på längre sikt har en dynamisk och utvecklingsinriktad industrisektor i länet. Därför tillsätter vi nu resurser genom regionala projektmedel för att skapa långsiktig samverkan mellan länets tillverkande industriföretag säger Irén Lejegren, Regionråd på Region Örebro Län.

Målet med arbetet är att det efter projekttiden ska skapas en fristående organisering för industrin. Det finns flera framgångsrika exempel på hur en industriell utvecklingsorganisation kan skapa stort värde för utvecklingsarbetet inom sektorn.  
- I och med vårt fokus på investeringsfrämjande arbete kan vi erbjuda en utmärkt miljö att starta upp projektet i. Vi har en kontinuerlig dialog med länets industriföretag och en bred förankring hos våra 12 medlemskommuner. För att lyckas krävs ett regionalt teamwork där industrins behov sätts i centrum. Vi ser fram emot att växla upp arbetet så snart vi har projektledaren på plats säger Markus Hagersten, Verksamhetsledare på Business Region Örebro.

Annonsen kommer ut på måndag den 19:e april och arbetet beräknas startas upp direkt efter sommarsemestern.

 

 


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.