2024-06-18 12:03Pressmeddelande

Industriell och urban symbios som möjliggörare för grön omställning

Regenergy Frövi

När industrin ställer om i en allt högre takt mot en mer hållbar riktning finns både stora investeringsmöjligheter – och utmaningar. Därför är industrins omställning ett huvudtema på Greater Örebro Arena i Almedalen.

 Stora delar av det svenska näringslivet är inne i en historiskt snabb omställning i hållbar riktning där cirkularitet och ökat resursanvändande såsom industriell och urban symbios är ett av verktygen. I omställningen finns både stora möjligheter och utmaningar för såväl näringslivet som det större samhället – det kommer att diskuteras på Business Region Örebros arena, Greater Örebro Arena, i Almedalen.

-Det händer mycket spännande i Sverige i allmänhet och Örebroregionen i synnerhet och utvecklingen går i rasande fart. Därför känns industriell omställning och hur vi gör den på allra bästa sätt som ett självklart tema på vår scen under årets Almedalsvecka, säger regional utvecklingsdirektör Petter Arneback Hjulström som medverkar i ett av panelsamtalen.

Det ena seminariet handlar om den svenska industrins förutsättningar för att arbeta mer med industriell symbios: hur vi lyckas använda befintliga resurser smartare och därmed göra mer med mindre. Vilka regulatoriska hinder stöter företag som arbetar med industriell symbios på? Hur ser ett investeringsbeslut ut trots de utmaningar som finns?

En av deltagarna är Wilhelm Magnusson, Public Affairs på Wa3rm som använder överskottsenergi från pappersbruket Billerud till storskalig tomatodling i Frövi i Lindesbergs kommun. Samtalet kommer att modereras av Tomas Kåberger, forskningsprofessor på Chalmers tekniska högskola där Wilhelm får sällskap av LKAB, EcoData Center samt Ylva Strander, enhetschef Innovationsledning vid Vinnova.

Det andra samtalet går på djupet i frågan om samhällsutveckling i spår av nyindustrialiseringen. När stora etableringar hamnar i mindre kommuner: då krävs att det offentliga och det privata går hand i hand för att utveckla samhället kring den nya etableringen. Här får vi genom tre lokala exempel där symbiossamverkan är central följa en diskussion om framtidens samhälle och vilka metoder och angreppssätt som finns. Medverkande i samtalet är Karin Måwe som är projektledare på Vision Dåva och som jobbar med Umeå Eco Industrial Park, Alexander Kult, särskild samordnare från Gällivare kommun samt Ingrid Schuster, VD på Regenergy Frövi, som kommer prata om Task Force Frövi. För att lyfta samtalet till en regional samt nationell nivå kommer regional utvecklingsdirektör Petter Arneback Hjulström samt Chef för Tillväxt och samhällsbyggnad på SKR Patrik Jakobsson att delta tillsammans med Wilhelm Magnusson från Wa3rm.

Seminarierna görs i samarbete med Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios (SNIUS), vars plattform syftar till att bidra till ökad kunskap om och engagemang för industriell och urban symbios.

 


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.