2021-12-21 10:47Pressmeddelande

Hubb ska stärka och utveckla länets industri

Nu är Business Region Örebros projekt Industrihubb igång. Det är regionens satsning på industriellt samarbete och industriell utveckling.

Ett projekt med flera delar

Det relativt omfattande projektet kan lättast beskrivas genom sina tre delar som alla löper parallellt. En del är att kartlägga utvecklingsbehoven hos länets tillverkande industriföretag. Den andra delen är att hitta en långsiktig organisationsform för regional industriutveckling. Den tredje delen är att agera likt ett industriellt utvecklingscenter för att skapa nytta för industriföretagen.   

Industrinytta i projektet

I den tredje delen skapas direkt industrinytta när företagens utvecklingsbehov kopplas samman med aktiviteter. Aktiviteterna kan vara saker vi gör inom projektet, genom samarbete eller helt enkelt en matchning med en part i industri-/innovationsstödsystemet.   

-För de små och medelstora företagen finns det fler stöd att få än vad det går att tänka sig, säger Anders Moberg projektledare för Industrihubb

Som exempel kan man peka på att efter genomförd behovsanalys har ett företag fått stöd i sin omvärldsbevakning inom skärande bearbetning. Ett annat exempel är ett företag som överväger en investering för att utveckla sin produktion, kopplats samman med företagsstöd på Region Örebro län.       

Styrning av industrin för industrin i länet

Ledordet för projektet är för industrin av industrin. Det märks i styrning av projektet där styrgruppen kommer bestå av representanter från länets industriföretag samt en representant från regionen. Styrningen kompletteras av olika referensgrupper för att se till att det skapas en industriell utvecklingsorganisation som passar in i vårt läns unika förutsättningar.  

Vill du veta mer? Ta kontakt med
Anders Moberg 072-146 07 49

Industrihubben är Örebro läns samarbetspart i IUC-nätverket.
Projektet finansieras av Region Örebro län


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.