2023-04-25 14:53Pressmeddelande

Företagen ger länets kommuner högt betyg för service till näringslivet

BRO NKI highlights

Företagen ger Business Region Örebros kommuner ett högt betyg i SKR:s årliga undersökning Insikt. Örebro län bekräftar sin starka position med en aggregerad NKI på 75 vilket visar på ett positivt företagsklimat i regionen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar idag resultaten från mätningen Insikt, som mäter nöjdheten bland företag med kommunernas tillsyn och tillståndshantering. Enligt mätningen har nöjdheten stärkts totalt sett för kommunerna i Örebro län, vilket är positivt för regionen och dess företagare. 

Fler områden med NKI> 80
Förbättringarna är särskilt noterbara inom serveringstillstånd med Örebro och Karlskoga som får 89 poäng vardera och en position inom topp-10 i Sverige. Nora gör märkbara steg framåt inom bygglov och tar sig från dryga 32 poäng 2020 till över 70 2022. Inom Miljö och hälsoskydd toppar Laxå den nationella rakningen med position 3 och 86 poäng. Övriga områden med ett högt NKI är Livsmedelskontroll (Hällefors 83, Lindesberg 84, Ljusnarsberg 81).

-Det känns bra att vårt aktiva arbete med att förbättra service, dialog och tillgänglighet för invånare och företagare börjar synas i statistiken. Vi är inte nöjda än men vi är på god väg framåt, säger Christina Landoff, kommundirektör Nora kommun.

Kumla sticker ut nationellt vad gäller Livsmedelskontroll. Med resultat 88 inom orådet säkrar de en plats bland topp-10 nationellt och är bland de tre bästa klättrare i Sverige.

-Det är ett glädjande resultat som vi är mycket stolta över. För oss är det viktigt att de som vi är i kontakt med i vår myndighetsövning uppfattar våra beslut som förståeliga och väl motiverade samt att handläggningen är effektiv. Kontakten med oss ska uppfattas på ett positivt sätt även om inte alla beslut i grunden är positiva för det enskilda företaget, säger Thomas Åkesson, verksamhetschef inom miljö och bygg Kumla kommun.

- Företagens upplevelser av vår kommunala service är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete att förbättra både myndighetsservicen och företagsklimatet i regionen. Nu fortsätter vi arbetet genom att identifiera styrkor och utvecklingsområden baserat på undersökningen säger Jenny Johansson, marknadsansvarig Business Region Örebro.

Om insikt
Insikt är SKR:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Mer om undersökningen på SKR:s webbplats.


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.