2022-04-21 07:00Pressmeddelande

Företagen ger länets kommuner fint betyg när SKR redovisar resultaten av kommunernas service

Företagen ger Örebro läns kommuner ett  samlat fint betyg i SKR:s årliga undersökning ”Öppna jämförelsen i företagsklimat”. Flera av kommunerna lyfter dessutom rejält jämfört med tidigare år. Totalt belönas kommunerna i Business Region Örebro med NKI 75, vilket graderas som högt enligt SKR.

- Det är glädjande att vi kan behålla vårt fina resultat från 2020 och särskilt positivt att alla länets kommuner nu befinner sig på minst godkänd nivå enligt SKR:s egna NKI-gradering. Vi har också lyckats öka totalt antal uppföljda ärenden jämfört med 2020 vilket visar på det höga engagemang som finns hos våra kommuners myndigheter likväl som länets företag, när det gäller den här mätningen.

Nu ska vi fortsätta arbetet med att analysera möjligheter och utmaningar kopplat till resultaten och tillsammans lägga grunden för ett fortsatt starkt företagsklimat i vårt län. säger Markus Hagersten, verksamhetsledare på Business Region Örebro.

Laxå och Karlskoga kommun behåller sina tidigare starka resultat och toppar listan i länet på NKI 78, tätt följt av Örebro kommun på 77. I Örebro kommun landar man dessutom för första gången på flera år in på ett resultat på 70 eller mer inom samtliga myndighetsområden. En nivå som innebär att man sällar sig till en relativt unik skara kommuner i Sverige.

-Vi har jobbat målmedvetet med förbättringsarbetet i hela kommunen med NKI undersökningen som ett viktigt redskap. Arbetet har gett väldigt fina resultat de senaste åren där nu Örebros företagare ger ett riktigt högt betyg sammantaget och vi därmed hamnar i toppskiktet bland större kommuner.  Att vi nu dessutom ligger över 70 inom alla myndighetsområden är riktigt glädjande och innebär att vi har nått ännu en viktig milstolpe,  detta är ett resultat av alla medarbetares fantastiskt  fina jobba för att skapa ett gott företagsklimat  säger Göran Dahlén, Näringslivsdirektör i Örebro kommun. 

Andra BRO-kommuner som lyfter sig rejält från tidigare års mätningar är Nora resp. Ljusnarsbergs kommun.  Nora gör en förflyttning från 57 till 73 och Ljusnarsberg från 60 till 75.

-Det är ett glädjande resultat och ett kvitto på att Nora kommun har en god servicenivå säger Solveig Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande  i Nora kommun.

Totalt deltar nära 200 kommuner i rankingen 2021 och i Örebro län deltar alla kommuner. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn, livsmedelskontroll.

 

 


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.