2024-04-24 14:56Pressmeddelande

Företagarna nöjda med kommunal service i Örebroregionen

Företagsklimatet är fortsatt starkt i Örebroregionen. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen som BRO genomför i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som presenteras i dag. Undersökningen mäter hur nöjda företagarna är med kommunernas service vad gäller bland annat bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Totalt höjer sig Örebroregionen ett steg, till ett övergripande NKI på 76. Ett snitt som står sig väl jämfört med större stadsregioner och innebär en förbättring jämfört med 2022 års resultat, som landade på 75. Ett NKI på 70 eller högre bedöms vara ett högt betyg.

Nora och Hallsberg klättrar i nationella rankingen
Enligt undersökningen har två av våra kommuner, Nora och Hallsberg, gjort betydande framsteg. Nora har klättrat 103 positioner från plats 137 till 34.

- Bakom siffrorna finns det människor som är mer nöjda med bemötandet, engagemanget och hanteringen av sitt ärende. Det är något att vara stolt över, säger Josephine Hedlund, näringslivsutvecklare vid Nora kommun.

Hallsberg intar plats 46 nationellt och klättrar därmed 102 placeringar jämfört med 2022. - Det är alla medarbetares resultat, säger Magnus Larsson, näringslivschef vid Hallsbergs kommun.

Ljusnarsberg kommun får högre resultat
Även Ljusnarsbergs kommun gör betydande framsteg och får ett resultat på 78, sju poäng högre än 2022-årsresultat. - Jag ser att Ljusnarsberg kommuns kontinuerliga arbete med ett gott bemötande gentemot våra invånare och företagare ger en fortsatt positiv trend, säger Mikael Pulkkinen, kommunchef, Ljusnarsbergs kommun.

 

 


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.