2021-04-22 07:10Pressmeddelande

BRO-området får fortsatt gott betyg när SKR redovisar resultaten av kommunernas service gentemot företag

Företagen ger Business Region Örebro som helhet ett gott betyg i SKR:s årliga undersökning ”Öppna jämförelsen i företagsklimat”. Trots det pandemiår som varit har BRO-området inte bara lyckats behålla resultatet från 2019 utan också utökat Nöjd Kundindex (NKI) från 73 till 75.

-Det är naturligtvis väldigt glädjande att vi totalt sett har en positiv ökning i länet. Vi måste dock ta hänsyn till att 2020 varit ett speciellt år, även för vår NKI-undersökning. Det har generellt sett varit färre ärenden än ett vanligt år. Resultatet kan därmed påverkas dramatiskt i kommuner med få ärenden eftersom varje enskilt ärende får större genomslag på totalresultatet.  Vi skall nu noggrant analysera resultatet och sätta in rätt åtgärder för att fortsätta flytta oss framåt säger Markus Hagersten, Verksamhetsledare på Business Region Örebro.

Laxå kommun toppar NKI i länet med NKI på 80. Den ökande trenden i Laxå har kunnat ses under flera år i kommunen och nu hamnar man alltså överst bland BRO-kommunerna.

-Mycket roligt att Laxå får ett så högt betyg av företagarna. Det är många som har varit med och bidragit till vårt fina resultat så det är verkligen ett teamwork. Undersökningen ger oss också förbättringspunkter och bland annat vill vi jobba med att få ner handläggningstiderna, säger Hans Traav, utvecklingschef i Laxå kommun.

En annan BRO-kommun som går starkt i NKI-undersökningen är Karlskoga kommun. Karlskoga är en av endast sex kommuner i Sverige som når över ett NKI resultat om 70 inom samtliga myndighetsområden och för detta belönas man med diplom under den årliga NKI-konferensen som arrangeras av Stockholm Business Alliance.

-Företagens upplevelser av vår kommunala service och myndighetsutövning är oerhört viktig för vårt investeringsfrämjande arbete inom BRO. På parametern bemötande når vi högst resultat och inom parametrarna effektivitet, information och tillgänglighet ser vi utvecklingspotential. Digitaliseringen öppnar nya dörrar och det är viktigt att vi hänger med på förändringsresan säger Markus Hagersten, verksamhetsledare på Business Region Örebro.

Totalt deltar 193 kommuner i rankingen 2020 och i Örebro län deltar alla kommuner. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn, livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Mer om undersökningen på SKR:s webbplats.


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.