2018-05-02 16:59Pressmeddelande

Blandade åsikter när företagarna sagt sitt om regionens myndighetsservice

null

Företagen ger regionens kommuner ett gott betyg i myndighetsservice i SKLs undersökning ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2017”. Laxå rankas som näst bäst av de 159 kommuner som ingår i mätningen som tillsammans med Karlskoga, Hällefors och Nora har ökat sitt NKI fler steg. Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens upplevelse av service i snitt ligger på en fortsatt stabil nivå i hela regionen

-Vi är stolta över att återigen ligga högt när det gäller företagsklimat och service till kommunens företag. Laxå kommer att fortsätta jobba hårt för att kommunen ska vara en bra plats att driva företag på säger Mats Fransson, utvecklingschef Laxå kommun. Vi är glada över att våra förvaltningar i ”myndighetsfrågor” gör ett jättebra arbete.

-Vi ser vikten av fortsatt samverkan för att dialogen och samsynen mellan myndighetsområdena ska öka både lokalt och regionalt. Nu fortsätter arbetet genom att identifiera styrkor och utvecklingsområden baserat på undersökningen, säger Helena Aronsson Koordinator för Kommunservice, Business Region Örebro.

Löpande insikt är SKL:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Mer om undersökningen på SKL:s webbplats https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/foretagarenojdamedkommunernasservice.15822.html

Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor, ett samarbete mellan 11 av länets 12 kommuner. Inom området Kommunservice initierar och samordnar vi insatser för att stäkra kommunernas service till näringslivet.Vill ni veta mer om vad vi arbetar med kan ni följa oss på LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/business-region-%C3%B6rebro/
Webbplats: http://businessregionorebro.se/

Kontaktpersoner

Mats Fransson, Laxå
0584-47 31 33, 070-660 77 47
Mats.fransson@laxa.se

Anna Andreasson, Lekeberg
0585-489 27
Anna.andreasson@lekeberg.se

Gabriela Kloth, Hällefors
0591-641 28
Gabriela.kloth@hellefors.se

Göran Dahlén , Örebro
019-21 15 60
Goran.dahlen@orebro.se

Henrik Olofsson, Askersund
0583-810 20
Henrik.olofsson@askersund.se

Kalle Selander, Karlskoga
0586-614 95
Kalle.selander@karlskoga.se

Magnus Larsson, Hallsberg
0582-68 50 50
Magnus.b.larsson@hallsberg.se

Mikael Haapala, Ljusnarsberg
0580-80521 070
Mikael.haapala@ljusnarsberg.se

Sune Valegren, Kumla
019-58 81 16
Sune.valegren@kumla.se

Wilhelm Magnusson, Lindesberg
0581-811 39
Wilhelm.magnusson@lindesberg.se

Lars Skoghäll, Nora
0587-812 93
Lars.skoghall@nora.se

Mer information om själva mätningen:
Helena Aronsson
019-21 58 13, 076-551 44 07
Helena.a.aronsson@orebro.se

Tillsammans skapar vi tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Business Region Örebro är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län; Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Vi är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.


Om Business Region Örebro

Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Örebro är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län; Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Vi är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.


Kontaktpersoner

Jenny Johansson
Marketing Manager
Jenny Johansson