2020-10-27 07:01Pressmeddelande

Beredskapslager till Örebroregionen, nu tar vi en starkare position i logistiksverige!

Vi har nu kommit överens om en viljeriktning som uttrycker Business Region Örebros satsning på att vara en del i det kugghjul som driver fram de bärande incitamenten för beredskapslager i Örebro län. Målet är att Örebroregionen ska ha en mer framskjutande och tydlig roll i logistik-Sverige och i Norden. Där vi också ska vara en samarbetspartner i det fortsatta utvecklingsarbetet på nationell nivå.

I Örebro län, som är Sveriges demografiska mittpunkt, finns goda förutsättningar för olika aktörer att samverka för att bidra till ökad säkerhet, säkra logistikkedjor och bättre uthållighet tillsammans.

Business Region Örebro representerar och stödjer näringslivet i Örebroregionen. Länets företag har olika styrkeområden, särskilt när det gäller logistik. Andra viktiga aktörer i länet är Örebro flygplats, Örebro universitet, Universitetssjukhuset i Örebro, samtliga 12 kommuner i länet, Länsstyrelsen och Region Örebro län. Det faller sig naturligt att vi tillsammans samverkar och blir ett etableringsalternativ för framtida lager och krislogistik.


Om Business Region Örebro

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.